I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.slowoprawdy.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.slowoprawdy.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo Słowo Prawdy ul. Waliców 25 00-865 Warszawa NIP: 5272707963

3. Adres do korespondencji: Słowo Prawdy ul. Szczytnowska 35-39 04-812 Warszawa tel. : 669 568 551 e-mail: kontakt@slowoprawdy.pl

4. Zakup w sklepie internetowym www.slowoprawdy.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie". By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia. Podanie numeru telefonu jest konieczne szczególnie dla realizacji wysyłki kurierskiej.

7. Zamówienie można składać przez całą dobę i przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie będą realizowane w ciągu 2 dni roboczych. Wydawnictwo w tym terminie dostarczy opłacone zamówienia do paczkomatu, placówki Poczty Polskiej lub wyda kurierowi (zależnie od wybranej opcji dostawy), jednak termin dostawy zależy od gwarantowanych terminów dostawy przesyłek poleconych (Poczta Polska) lub przesyłek kurierskich i Wydawnictwo nie ma na nie wpływu.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, wydawnictwo Słowo Prawdy zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. Szczególnym przypadkiem jest zamówienie zagraniczne: przed jego wysyłką Wydawnictwo skontaktuje się z Klientem (z zastrz. punktu 9), aby przekazać właściwy dla danego kraju koszt wysyłki.

9. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.

10. Wydawnictwo Słowo Prawdy zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

11. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.slowoprawdy.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

12. Wydawnictwo Słowo prawdy wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

13. Produkty można odebrać osobiście w siedzibie Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego, ul. Szczytnowska 35-39 w Warszawie po wcześniejszym potwierdzeniu z Wydawnictwem.

III. Reklamacje i zwroty 

14. Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, liczonym od dnia otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

15. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwarcia należy w obecności spedytora lub urzędnika pocztowego spisać protokół szkody i odmówić przyjęcia towaru.

16. Kupującemu, przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży, jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, czyli funkcjonowania Sklepu.

17. Jeżeli towar ma wadę Kupujący uprawniony jest do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, albo do odstąpienia od umowy, chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni produkt na wolny od wad, albo usunie wadę. Ponadto, jeżeli produkt ma wadę Kupujący może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. 

18. Jeżeli Kupujący złoży którekolwiek z oświadczeń, o których mowa powyżej, a Sprzedający nie ustosunkuje się do oświadczenia w terminie 14 dni, uważa się, że oświadczenie Kupującego zostało uznane przez Sprzedającego za uzasadnione.

19. W celu sprawniejszego rozpatrzenia reklamacji, jej zgłoszenie powinno zostać złożone drogą elektroniczną na adres: kontakt@slowoprawdy.pl, lub drogą pocztową na adres: Wydawnictwo Słowo Prawdy, ul. Szczytnowska 35-39, 04-812 Warszawa, i powinno zawierać:

– imię i nazwisko (nazwę) Kupującego;

– numer zamówienia;

– opis niezgodności towaru z umową bądź rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu;

– datę zakupu.

20. W przypadku uznania reklamacji Sprzedający zwróci Kupującemu koszt odesłania wadliwego towaru na adres Sprzedającego oraz koszt zakupu produktu.

 

 

IV. Ochrona danych osobowych 

21. Wydawnictwo Słowo Prawdy jest administratorem danych gromadzonych w związku ze złożeniem i realizacją zamówienia. Dane klientów są przetwarzane przez Wydawnictwo na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest realizacja zamówienia.

22. Dane osobowe zbierane poprzez formularze zamówienia są udostępniane podmiotom realizującym transport zamówienia (Poczta Polska, firma kurierska). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji zamówienia, a następnie przez okres wynikający z przepisów ustawy o rachunkowości.

23. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz ich poprawiania, usuwania, prawo ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. W celu realizacji tych praw należy skontaktować się z Wydawnictwem pod adresem e-mail: kontakt@slowoprawdy.pl lub listownie: Wydawnictwo Słowo Prawdy, ul. Szczytnowska 35-39, 04-812 Warszawa.

24. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Inspektor Ochrony Danych. Więcej o Inspektorze znaleźć można na stronie Kościoła.